52 jaar Ca’ le Scope

Rijke historie

Camping Naturista Ca’ le Scope is in 1970 opgericht. Eind jaren zestig was er een groepje idealisten en vrijwilligers in de omgeving van Bologna, die gefascineerd waren van het idee van naturisme. Deze steeds groter wordende groep vrijwilligers hebben de ontwikkeling van het Bolognese naturisme mogelijk gemaakt. Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van een van de eerste naturistencentra van Italië met een campingkarakter, in de heuvels van Marzabotto. Toen nog een geïsoleerd stuk grond met een verlaten boerderij, uitgegroeid tot een waar paradijs voor natuurliefhebbers. 

“Wij zijn dan ook dankbaar, dat wij deze ‘historische’ camping mogen voortzetten. Wat wij vooral willen blijven bieden is de mogelijkheid je vrij te voelen in de natuur en daarbij volkomen jezelf te kunnen zijn met respect naar anderen en de omgeving.” 

Ca' le Scope

De naam Ca’ le Scope is genoemd naar de bezemheide die hier veelvuldig voorkomt en waar bezems van gemaakt werden. Het is vrij vertaald ‘het huis van de heide’. Vandaag de dag ziet de omgeving er anders uit dan destijds, zoals je kunt zien op het schilderij hierboven.                           

A. Descazaux

Fundamentele principes van hollitisch naturisme zoals beschreven door A. Descazaux die in 1969 fungeerde als basis voor de oprichting van de naturismevereniging in Bologna: sport zonder te concurreren, in naaktheid; met mate zonnen; soberheid betrachten; een dieet wat vooral bestaat uit water, groenten en fruit; terugkeer naar het eenvoudige leven om de nare drang naar geld te stoppen; harmonieuze ontwikkeling van de geest; het zoeken naar schoonheid, het goede en de waarheid, wat inhoudt dat dogma’s en systemen worden afgewezen; tolerantie; open en oprechte discussie; altruïsme; liefde voor dieren; vertrouwen in de toekomst; 

Sabato pizza

Het is al 50 jaar traditie om op zaterdag gezamenlijk pizza te eten. De pizza-oven is ingebouwd in het huis aan de ‘piazza’.

Het hout voor de oven wordt verzameld op het terrein van de camping tijdens onderhoud van het bos. De belangrijkste houtsoort is eik. Dit hout brandt lang en geeft veel hitte af, noodzakelijk voor de bereiding van de traditionele dunne pizza.